PL-V

Fresa de metal duro multifuncional: gravar, biselar, avellanar, ranurar
D1
D2
D3
L1
L2
L3
a1
referencia_md
Fresa de metal duro multifuncional: gravar, biselar, avellanar, ranurar
EURACRYL
502020