EI-PL-G-SUPERFINISH

Fresa de metal duro multifuncional: gravar, biselar, avellanar, ranurar
L1
L2
L3
D1
D2
D3
a1
referencia_md
Cantidad

Fresa de metal duro multifuncional: gravar, biselar, avellanar, ranurar
EURACRYL
515010